skip to Main Content

Celsiussymposium – vi firar 300 års väderstatistik

På 300-årsdagen för Anders Celsius serie med väderobservationer bjuder Institutionen för geovetenskaper in till ett jubileumssymposium. Var med och lär dig mer om Celsius bidrag till klimatforskningen, hur vi använder väderstatistiken till att ta fram klimatmodeller och lyssna på forskare…

Läs mer

Analytisk kemist om sjukdomen ME

Varje vecka på tisdagar kl 12 anordnar Uppsala universitet en presentation i sin populärvetenskapliga seminarieserie Upptalk. I det senaste seminariet var det Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi vid institutionen för kemi-BMC, som höll en presentation om multisystemsjukdomen…

Läs mer
Uppsala universitet

Kemi lockar allt fler

Allt fler läser kemi på svenska lärosäten. Många går på program med andra huvudspår, men med stora kemiinslag. Det gör det svårt att få en heltäckande bild av läget. Flera lärosäten vittnar om att intresset för kemiutbildningar i år har…

Läs mer