skip to Main Content

Platserna för Jacob Berzelius kemiska verksamhet

I studentrummet i Uppsala tog Jacob Berzelius första egna kemiska laboratorium form. "Han blev då inte beroende av det kemiska laboratoriet på universitetet utan han kunde när som helst göra sina filtreringar och använda den med sand fyllda stekpannan som…

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE KEMISKA SÄLLSKAPET I UPPSALA

Föredragningslista vid Kemiska Sällskapets Årsmöte den 13 maj, 15:30-17:00 -avseende det 92:a verksamhetsåret 2019- Plats: http://uu-se.zoom.us/j/63617172842 Årsmöte 1 Mötets öppnande 2 Mötets behöriga utlysande 3 Val av (a) ordförande samt (b) sekreterare för mötet 4 Val av (a) två justeringspersoner,…

Läs mer