skip to Main Content

KALLELSE ÅRSMÖTE KEMISKA SÄLLSKAPET I UPPSALA

Föredragningslista vid Kemiska Sällskapets Årsmöte den 13 maj, 15:30-17:00 -avseende det 92:a verksamhetsåret 2019- Plats: http://uu-se.zoom.us/j/63617172842 Årsmöte 1 Mötets öppnande 2 Mötets behöriga utlysande 3 Val av (a) ordförande samt (b) sekreterare för mötet 4 Val av (a) två justeringspersoner,…

Läs mer