skip to Main Content

Hon ska leda vätgassatsningen CH2ESS

Cecilia Wallmark är ny verksamhetsledare för Luleå tekniska universitets vätgassatsning Center for Hydrogen Energy Systems Sweden, CH2ESS. CH2ESS lanserades tio månader efter att EU-kommissionen den 8 juli 2020 antog en vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa. Målsättningen med strategin är att…

Läs mer

Teknik som går som tåget

Bränsleceller kan driva tåg, färjor eller lastbilar. De kan användas för småskalig kraftvärmeproduktion – utan andra utsläpp än vatten. Nu ökar intresset för tekniken som kan snabba på omställningen till ett fossilfritt energisystem. Vätgas blir allt intressantare som energibärare i…

Läs mer

Material hjälper solen att klyva vattenmolekyler

Vätgas är ett kraftfullt bränsle vars förbränning ger upphov till vatten. När världen är i färd med att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi har intresset för gasen samtidigt ökat. I de flesta fall tillverkas dock den vätgas…

Läs mer