skip to Main Content

Avhandling visar vad vi har i kranen

I sin avhandling har Anna Andersson från Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet kartlagt desinfektionsbiprodukter, DBP, i dricksvatten. Dessa biprodukter bildas när desinfektionsmedel såsom hypoklorit och monokloramin används vid reningen av dricksvatten i vissa vattenverk. De är potentiellt giftiga och har…

Läs mer

Kemi till sjöss

För mycket av näringsämnet fosfor kan få en sjö att växa igen. Att bara stoppa inflödet av näringsämnet räcker inte. Därför har aluminiumbehandling blivit ett allt vanligare sätt att återge sjöar och vattendrag sin forna klarhet. Båten lämnar bryggan vid…

Läs mer