skip to Main Content

Vill rena avloppsvatten med textilier

Att rena avloppsvattnet från industrier, hushåll och jordbruk är i många fall en komplex process. De biologiska processer som har använts i decennier kan inte bryta ned alla typer av komplexa molekyler men på senare år har nya, mer effektiva…

Läs mer

Avhandling visar vad vi har i kranen

I sin avhandling har Anna Andersson från Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet kartlagt desinfektionsbiprodukter, DBP, i dricksvatten. Dessa biprodukter bildas när desinfektionsmedel såsom hypoklorit och monokloramin används vid reningen av dricksvatten i vissa vattenverk. De är potentiellt giftiga och har…

Läs mer

Kemi till sjöss

För mycket av näringsämnet fosfor kan få en sjö att växa igen. Att bara stoppa inflödet av näringsämnet räcker inte. Därför har aluminiumbehandling blivit ett allt vanligare sätt att återge sjöar och vattendrag sin forna klarhet. Båten lämnar bryggan vid…

Läs mer

Material hjälper solen att klyva vattenmolekyler

Vätgas är ett kraftfullt bränsle vars förbränning ger upphov till vatten. När världen är i färd med att ställa om från fossila bränslen till förnybar energi har intresset för gasen samtidigt ökat. I de flesta fall tillverkas dock den vätgas…

Läs mer