skip to Main Content

Rättelse

I senaste Nyhetsbrevet angavs att Sektionen för teoretisk kemi har årsmöte den 29/11 kl 11:00. Ska vara Sektionen för vibrationsspektroskopi.

Läs mer