skip to Main Content

VR publicerar Forskningsbarometern 2021

Sverige satsar mycket på FoU men vi ligger inte i topp när det gäller andel högciterade publikationer. Det visar Forskningsbarometern 2021. Vartannat år publicerar Vetenskapsrådet, VR, sin rapport Forskningsbarometern. Syftet med den är att ge en översikt över svensk forskning…

Läs mer

Hon är ny huvudsekreterare på VR

Den 1 november tillträder Lisbeth Olsson, professor i industriell bioteknik på Chalmers i Göteborg, rollen som huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer på Vetenskapsrådet. Hon har jobbat med utvecklingen av industriell bioteknik på Chalmers sedan 2008 och idag är hon avdelningschef för…

Läs mer