skip to Main Content

Tävling: Årets sommarmolekyl

Strand sommar

Vilken molekyl förknippar du med sommaren och varför?

Mejla in molekylens namn tillsammans med en kort motivering och eventuellt en strukturformel och/eller illustrativ bild till info@kemisamfundet.se så deltar du i en utlottning av ett fint pris med kemitema. Märk mejlet med ämnesraden “Sommarmolekyl“.

Skicka in ditt svar senast söndagen den 4:e augusti 2024.

Alla svar kan senare publiceras på Kemisamfundets hemsida, utan namn på personen som skickade in svaret.

Denna tävling är bara för Kemisamfundets medlemmar!