skip to Main Content

Till minne Torbjörn Norin (1933-2020)

Professor emeritus Torbjörn Norin, Bromma, född den 16 september 1933 i Örnsköldsvik har som tidigare meddelats avlidit. Närmast sörjande är hustrun Ingegerd, barn med familjer och barnbarn. Torbjörn Norins viktiga bidrag inom träkemisk och organisk kemisk forskning och hans många hedersamma uppdrag i akademier och vetenskapliga sällskap kommer andra att påminna om. Jag vill här särskilt uppmärksamma hans insatser för Kemisk Tidskrift.

Foto Ingegerd Norin

Torbjörn och jag var studiekamrater några år vid institutionen för organisk kemi vid KTH under professor Holger Erdtmans tid. Vi fick närmare bekantskap med varandra i styrelsen för Stiftelsen för kemi och kemiteknik. Denna stiftelse var ett samverkansorgan för de båda huvudmännen för Kemisk Tidskrift, dåvarande Svenska Kemistsamfundet och Sveriges Kemiingenjörers Riksförening (SKR). Tidskriften gavs ut av Mentor Communications under namnet Kemivärlden med Kemisk Tidskrift och senare Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift. Under åren 2000-2013 var Torbjörn en mycket uppskattad ledamot och jag styrelsens ordförande. De marknadsmässiga förutsättningarna för utgivning av en tidskrift av detta slag ändrade sig kontinuerligt. Det betydde att styrelsen hade att ta ställning till frågor som involverade inte bara tidskriftens redaktion utan mycket ofta också förlagsledningen. Då var det betydelsefullt att vi kunde dra nytta av Torbjörns lugnt och pedagogiskt framförda kloka synpunkter, grundade i lång erfarenhet och intim kännedom om Svenska Kemistsamfundet, vars ordförande han hade varit under åren 1989-1999. Det är mycket sorgligt att Torbjörn nu är borta och vi minns honom med tacksamhet och glädje.

Av Ulf Ulfvarson, professor em. KTH