skip to Main Content

TOC – Photocatalysis in organic synthesis

 


Credit Yiyun Chen

Det senaste symposiet i serien Trends in Organic Chemistry (TOC) attraherade drygt 120 deltagare. Temat var Photocatalysis in organic synthesis och skedde i AstraZenecas lokaler i Mölndal.

ChemPubSoc Europe delade ut två poster awards vilka gick till:
Gabriella Kervefors, Stockholms universitet
Marc Montesinos Magraner, Stockholms universitet

Programmet mm återfinns här: