skip to Main Content

Studie: toxiner från tarmbakterier ökar risken för övervikt

bakterier pixabay

I en ny studie, som publicerats i tidskriften BMC Medicine, visar forskare från Storbritannien och Tjeckien att endotoxiner – molekyler som frisläpps när bakterier dör – ökar risken för övervikt.

Endotoxiner är toxiner som finns inuti levande bakterier och som frisläpps när bakteriecellen dör. Ett av de mest kända exemplen är lipopolysackarider, LPS. Endotoxiner från bakterier i tarmfloran kan nå blodomloppet via tarmen.

I studien undersökte forskarna hur fetteceller, adipocyter, från normalviktiga och överviktiga personer påverkades när de behandlades med endotoxiner. Dels undersöktes funktionen hos cellernas mitokondrier och dels andelen BRITE-celler (bruna fettceller (som bränner fett) som finns i den vita, energilagrande fettvävnaden)

Samma aspekter undersöktes i adipocyter från personer med normal vikt samt från överviktiga och personer som genomgått fetmakirurgi såsom gastrisk bypass sex månader tidigare. Hos dessa mättes också förekomsten av endotoxin.

Resultaten visade att de celler som utsattes för endotoxiner fick en försämrad mitokondriell funktion samt att andelen BRITE-celler minskade drastiskt, med 93,8 procent. Det tyder på att endotoxiner kan bidra till uppkomsten av övervikt, fetma och relaterade sjukdomar.

Fetmaoperation visade sig minska mängden av endotoxiner. Det ger ett ytterligare ökat stöd till metoden som ett effektivt ingrepp mot övervikt.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln: The impact of metabolic endotoxaemia on the browning process in human adipocytes | BMC Medicine