skip to Main Content

Tre snabba frågor till kvinnliga kemister: Frida Rosvall, Arla Foods

– Kemi är brett och det finns så många olika kreativa och spännande områden, konstaterar Frida Rosvall, och menar att man ska ha ett öppet sinne när man funderar på vilken väg man ska ta i karriären efter sin kemiutbildning.

Frida Rosvall på labbet.
Foto: Arla Foods

Frida Rosvall är NPD Manager (produktutvecklare) på Arla Foods.

Utbildningsbakgrund: Kemiingenjör inom kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, samt fjärde året på civilingenjörsprogrammet (livsmedelsteknik) på Lunds Tekniska Högskola, LTH.

Vad jobbar du med och var?

– Jag jobbar som produktutvecklare på Arla Foods. Min arbetsplats är i Solna och där utvecklar vi mejeriprodukter både för den svenska marknaden men även åt andra länder där Arla Foods finns representerade.

– Produktutvecklingen börjar ofta på laboratoriet eller i köket där man provar olika typer av ingredienser för att optimera smaker och funktioner på produkten. Därefter tillverkas produkterna i pilotskala (ett minimejeri med cirka 30 kg per batch). När produkten fungerar i pilotskala fortsätter tester på mejeriet. Parallellt med detta lagringstestas produkten för att säkerställa våra höga kvalitetskrav.

– I mitt arbete som produktutvecklare ingår många olika delar – allt från att ta fram nya produktkoncept och prototyper till att utveckla nya produkter och säkerställa att produkten kan tillverkas på mejeriet. Mycket handlar om problemlösning samt att se möjligheter. Som produktutvecklare har du djup kunskap om produkterna och dess processer och därför blir du ofta konsulterad i många olika typer av frågor från mejeriet, marknadsavdelningen, leverantörer, konsumentkontakt mm.

– Jag älskar mitt jobb! Det är både teoretiskt och praktiskt men framförallt otroligt kreativt.

Här kan jag kombinera min passion för mat med min kemiutbildning.

Varför valde du att arbeta med kemi?

– När jag började studera kemi tror jag att det var det kreativa med laborationer i kombination med teori som lockade mig. Jag har alltid tyckt om problemlösning. När jag var klar med studierna och skulle söka arbete fick jag upp ögonen för livsmedelsindustrin då mat alltid har varit ett stort intresse. Här kan jag kombinera min passion för mat med min kemiutbildning.

Vilket är ditt bästa tips till en ung kvinnlig kemist? 

– Kemi är så brett och det finns så många olika kreativa och spännande områden. När jag läste kemiteknik tänkte jag inte på livsmedelsindustrin, då många pratade om läkemedel- och oljeindustrin. Med ett öppet sinne finns otroliga möjligheter!

I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars vill Svenska Kemisamfundet uppmärksamma några kvinnliga kemister med spännande karriärer. För att kunna lyfta fram så många som möjligt och för att belysa den stora bredden av olika möjligheter som finns att arbeta med inom kemiområdet har vi valt att ha extra fokus på kvinnor under hela mars månad, bland annat med hjälp av den här artikelserien Tre snabba frågor till kvinnliga kemister.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak