skip to Main Content

Tre snabba frågor till kvinnliga kemister: Karin Schillén

I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars vill Svenska Kemisamfundet uppmärksamma några kvinnliga kemister med spännande karriärer. För att kunna lyfta fram så många som möjligt och för att belysa den stora bredden av olika möjligheter som finns att arbeta med inom kemiområdet har vi valt att ha extra fokus på kvinnor under hela mars månad.

Karin Schillén. Foto: Lennart Nilsson, Lunds universitet.

Först ut i artikelserien Tre snabba frågor till kvinnliga kemister är Karin Schillén.

Karin Schillén

Professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet samt ledamot i Sektionen för ytkemi och materialkemi, Svenska Kemisamfundet.

Vad jobbar du med?

– Jag forskar, handleder forskarstuderande och undervisar i fysikalisk kemi. Min forskning fokuserar på området yt-och kolloidkemi. Bland annat studerar vi amfifila molekylers (tensiders) självassociation och olika typer av växelverkan i kolloidala system. För närvarande studerar vi den spontana associationen av motsatt laddade polymerer och gallsalter.

– Gallsalter är biologiska tensider som finns i tunntarmen för att underlätta matsmältningsprocessen. När dessa växelverkar med motsatt laddade polymerer så bildas supramolekylära blandstrukturer. Dessa studeras med hjälp av till exempel avancerade ljus-och röntgenspridningstekniker och elektronmikroskopi. Genom att få en fullständig bild av hur denna polymer-gallsaltsassociation sker, kan nya typer av gallsaltsbindare utvecklas. Sådana används i behandling av hyperkolesterolemi, där sänkning av kroppens halt av det “onda” kolesterolet är nödvändigt.

Varför valde du att arbeta med kemi? 

– I min universitetsutbildning vid Uppsala universitet växlade jag mellan studier i fysik och kemi. Jag blev intresserad av fysikalisk kemi och läste därför fördjupningskurser i ämnet. Mycket berodde på omständigheterna och att man fick kontakt med lärarna som föreläste på dessa kurser. Jag fick ett sommarstipendium på institutionen där jag fick prova på att arbeta i ett forskningsprojekt. Jag gjorde även mitt examensarbete hos samma professor, som senare anställde mig som doktorand.

Vilket är ditt bästa tips till en ung kvinnlig kemist? 

– Det ska vara roligt att studera och forska! Välj kurser under kemiutbildningen som du tycker är intressanta och fördjupa dig i det ämne som du tycker är roligast. Kontakta läraren på institutionen där du läser fördjupningskursen och hör dig för om sommarjobb och/eller examensarbete.