skip to Main Content

Tre snabba frågor till kvinnliga kemister: Katarina Beckman, Balmid

Katarina Beckman. Foto: Balmid

Kemi är ständigt närvarande i vår vardag och finns överallt runt omkring oss – i luften vi andas, maten vi äter och produkterna vi använder.

Våga ta kontakt med yrkesverksamma för att få bättre koll på hur du ska ta dig dit du vill. Det är ett av Katarina Beckmans tips till unga kemister. Hon rekommenderar även att man väljer examensarbete med omsorg, att man sätter upp tydliga mål för karriären och vågar satsa.

Katarina Beckman är Head of Quality and Sustainability på Balmid.

Utbildning: kandidatexamen i nutrition samt en masterexamen i toxikologi från Karolinska Institutet

Vad arbetar du med? 

– Jag jobbar som kvalitets- och hållbarhetsansvarig på Balmid, en full-servicepartner som utvecklar och producerar konsumentartiklar inom bland annat kosmetik, accessoarer, sminkverktyg och förpackningar åt våra kunders varumärken. Vi realiserar idéer och visioner till färdig produkt ute i butikshyllan åt allt ifrån mindre nystartade entreprenörssatsningar till stora välkända varumärken.

– I min roll leder och utvecklar jag Balmids kvalitets- och hållbarhetsarbete och ansvarar för att säkerställa att vår verksamhet och de produkter vi tillverkar lever upp till lagstiftning och krav enligt vårt ledningssystem. Jag är därmed ytterst ansvarig för att våra produkter är säkra ur ett kvalitets- och miljöperspektiv.

– Produktion av varor inom de produktkategorier vi erbjuder involverar en lång kedja av olika leverantörer och mellanhänder, vilket ger oss en enorm möjlighet att påverka och göra mer hållbara val i många olika led. Genom att vi ställer krav på allt ifrån våra leverantörer av förpackningarna, ingredienserna i formuleringarna och hur transporterna sker kan vi göra en stor skillnad, inte bara för klimat och miljö utan även människors hälsa och säkerhet, hela vägen från produktion till slutproduktens användande.

Varför valde du att arbeta med kemi? 

– Mitt intresse för naturvetenskap växte fram tidigt och kemi var ett av favoritämnena i grundskolan. Kemi är ständigt närvarande i vår vardag och finns överallt runt omkring oss – i luften vi andas, maten vi äter och produkterna vi använder. Det är något som berör och påverkar oss alla.

– Samtidigt har jag alltid varit väldigt intresserad av kost och hälsa, i synnerhet kopplingen mellan kost och sjukdom, hur kosten påverkar våra kroppar på cellnivå och den betydelse bra matvanor har för folkhälsan. Jag valde därför att läsa en kandidat i nutrition följt av en master i toxikologi på Karolinska Institutet för att fördjupa mina kunskaper. I mitt arbete idag använder jag den kunskap jag fått under min utbildning för att påverka samhället i rätt riktning samtidigt som jag får jobba med mitt största intresse.

Vilket är ditt bästa tips till en ung kvinnlig kemist? 

– Jag skulle rekommendera att först och främst börja med att ta en noggrann fundering över vad du brinner för och vill jobba med för att få en spännande och utmanande karriär. Oavsett om det är inom offentlig eller privat sektor, eller inom akademin, så våga ta kontakt med yrkesverksamma för att fråga om tips och skapa dig så mycket kunskap som möjligt för att kunna göra ett informerat yrkesval. Överväg även möjligheten att skaffa dig en mentor.

– Gör sedan medvetna val både under din utbildning , till exempel genom att välja examensarbete med omsorg, och sök gärna relevant extrajobb vid sidan av studierna för att få jobberfarenhet och försäkra dig om att du är på rätt väg. Om du redan är klar med utbildningen kan du överväga att gå helgs- eller kvällskurser för att öka din kompetens och erfarenhet. Sätt tydliga mål för din framtid och karriär, våga satsa och lägg ner den tid och kraft som krävs för att nå dit du vill. Det är värt den extra ansträngningen i slutändan.