skip to Main Content

Tre snabba frågor till kvinnliga kemister: Ulla Nyman

Ulla Nyman, IKEM. Foto: IKEM

“Jag lockades till kemin av något så udda som de vackra kemikalieburkarna och fina glasskåpen”, berättar Ulla Nyman, och påpekar att en kemist kan jobba med många olika saker och att man kan byta riktning under karriären.

Ulla Nyman är chef för opinionsbildning på IKEM.

Vad jobbar du med?

– Kortfattat kan man säga att jag jobbar med att berätta om hur kemi möjliggör omställning till ett hållbart samhälle och hur viktig industrin är för Sverige och vår välfärd. I mitt arbete på IKEM arbetar jag med kommunikation och olika projekt som har den gemensamma nämnaren att de ska bidra till att stärka våra branschers möjligheter. Sedan nästan tjugo år tillbaka ser till exempel IKEM till att lärare kan fira Kemins Dag med sin klass med kostnadsfritt labbmaterial som de kan beställa från oss. Varje år är det ett nytt experiment. Kemisamfundet är medarrangör till Kemins Dag. Några kretsar gör egna aktiviteter.

– Ungefär lika länge som vi skickat ut materialpaket till Kemins Dag har vi givit ut ungdomsmagasinet Allkemi, en tidning för blivande kemister på högstadiet och gymnasiet. Tidningen är gratis att prenumerera på och även många lärare beställer den. Allkemi bygger på artiklar publicerade i Kemisk Tidskrift, som kortas och layoutas så att de ska bli mer lättlästa och spännande för yngre personer. Vi har också ett material för förskolan, experiment-/sagoböcker med drakflickan Berta. Den senaste satsningen är Kemikarriär, filmer med intervjuer med unga medarbetare på våra medlemsföretag som berättar om varför de valt att jobba i kemibranschen.

Varför valde du att arbeta med kemi?

– Jag lockades till kemin av något så udda som de vackra kemikalieburkarna och fina glasskåpen. De kändes spännande och lockande titta in i. Sedan är jag ingen ”renlärig kemist”, jag har pluggat mer biologi och toxikologi än kemi.

– Det jag ändå tror är centralt för att locka unga att ägna sig åt kemi är att få experimentera. Och då menar jag inte att det måste smälla och vara spektakulärt. Det handlar mer om att kemi är en kombination av hantverk och teori som jag ser det. Att man både får vara teoretisk och praktisk.

Vilket är ditt bästa tips till en ung kvinnlig kemist?

– Tveka inte att satsa på en karriär inom industrin. Där finns spännande jobb inom forskning och produktutveckling, men också inom produktion och försäljning. Man kan jobba med många olika saker när man pluggat kemi och man kan byta riktning under livet. Jag tycker själv att mitt jobb är extremt roligt även om jag inte kunde förställa mig när jag började studera att jag mer skulle driva projekt och ta fram kommunikationsmaterial än stå i labbet. Så kanske är det därför jag tycker det är extra kul med Kemins Dag – då får jag i alla fall varje år vara med och labba lite och utveckla ett nytt experiment.

I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars vill Svenska Kemisamfundet uppmärksamma några kvinnliga kemister med spännande karriärer. För att kunna lyfta fram så många som möjligt och för att belysa den stora bredden av olika möjligheter som finns att arbeta med inom kemiområdet har vi valt att ha extra fokus på kvinnor under hela mars månad, bland annat med hjälp av den här artikelserien Tre snabba frågor till kvinnliga kemister.

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för kemiindustrin i Sverige, med delbranscherna läkemedel, kemi, plast- och gummiindustri, samt raffinaderi. Kemiindustrin står för en femtedel av Sveriges varuexport och sysselsätter ungefär 55 000 personer.