skip to Main Content

Till minne Torbjörn Norin (1933-2020)

Professor emeritus Torbjörn Norin, Bromma, född den 16 september 1933 i Örnsköldsvik har som tidigare meddelats avlidit. Närmast sörjande är hustrun Ingegerd, barn med familjer och barnbarn. Torbjörn Norins viktiga bidrag inom träkemisk och organisk kemisk forskning och hans många…

Läs mer