skip to Main Content

Ulf Ellervik: ”Det är viktigt med en bra baskunskap inom kemi”

Som vi tidigare meddelat är kemiprofessorn och författaren Ulf Ellervik årets mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2020. Han har skrivit många populärvetenskapliga böcker, som Ond kemi, Njutning, Förgiftad och Äckligt och sedan 2018 medverkar han i tv-programmet Fråga Lund.

Kemiteknikpriset består av en graverad silvertacka, som delades ut idag under ett webbinarium som sändes på morgonen. Webbinariets tema var ” Inspiration och tips – Så ökar vi intresset för kemi- och kemiteknik” och mötets första presentation hölls av Ulf Ellervik.

Han menade att det är viktigt att forskare blir bättre på att kommunicera vetenskap till allmänheten, dels för att det är en del av deras uppdrag men också för att de har goda förutsättningar att göra det.

– Samhället har en stark tilltro till forskare inom akademin, sade han och påpekade att forskare ändå är upphovsmän till en väldigt liten andel av alla populärvetenskapliga artiklar.

– Det är synd, för om vi inte skriver dem så gör någon annan det, sade han.

Idag tog Ulf Ellervik emot Kemiteknikpriset, som består av en fin silvertacka. Foto: Agneta Sjögren

Ulf Ellervik menade att det som intresserar oss människor är just människor – sådant som är relaterat till oss själva. För att väcka intresset för frågor som är viktiga men ändå kan upplevas som ointressanta ska man ge exempel på hur de relaterar till det egna livet, tipsade han.

Han följdes av Helena Zell, verksamhetschef för Molekylverkstan Science Center i Stenungsund, vars målsättning är att öka allmänhetens kunskap och intresse för naturvetenskap.

Hon berättade bland annat om ett projekt där gymnasieelever fick anordna och leda laborationer för högstadieelever. Det uppskattades av alla parter, berättade hon – gymnasieeleverna lärde sig mycket under förberedelsearbetet och högstadieeleverna inspirerades av att ledarna nästan var jämnåriga.

Nästa presentation hölls av Greta Hjortzberg, Ansvarig Kompetensförsörjning på IKEM, som berättade om organisationens arbete med att nå personer i alla åldrar. Hon nämnde bland annat om sidan kemikarriar.se, där den som är intresserad av kemi kan ta del av korta videofilmer där olika kemister berättar om sina respektive jobb.

Hon berättade även om hur skolor kan beställa paket från IKEM för specifika laborationer varje år i tid till Kemins dag. IKEM ligger dessutom bakom Allkemi – en populärvetenskaplig tidning om kemi skriven för elever i årskurs 7-9 samt gymnasiet.

I den efterföljande paneldiskussionen var alla överens om att det är viktigt att väcka intresset för ämnet tidigt i livet och att det är viktigt att ta bort kemins stämpel som den svåraste naturvetenskapen, bland annat genom att öka läraryrkets status.

– När man rycks in i ett ämne och lär sig mer om det så blir det nästan alltid spännande, sade Ulf Ellervik och tillade att vi måste få till en bättre allmänbildning i kemi i samhället.

– Det är viktigt med en bra baskunskap inom kemi, även om alla inte måste bli kemister. Jag tror till exempel att om man vet varför något inte ska slängas i toaletten så är det större chans att man undviker att göra det än om man bara får höra att ”så ska man inte göra”.

Han påpekade också att även om det är viktigt att nå fram till barn så är det även viktigt att sprida kunskap om kemi i resten av samhället.

– Barn lär sig mycket av sina föräldrar så vi måste även nå dem, sade Ulf Ellervik.

Moderator för mötet var Lars Josefsson från Johanneberg Science Park.