skip to Main Content

Umeå universitet föreslår att rektorn ska sitta tre år till

Umeå universitet. Foto: Mikael Lundgren.

Kemisten Hans Adolfsson föreslås få förlängt uppdrag.

Hans Adolfsson, rektor för Umeå Universitet.
Foto: Elin Berge, Umeå universitet

Universitetsstyrelsen på Umeå universitet har skickat in ett förslag till regeringen att Hans Adolfsson ska få sitta kvar i rollen som rektor i ytterligare tre år efter att ordinarie mandatperiod löper ut den 30 juni 2022.

Hans Adolfsson är kemist. Han studerade kemi vid Stockholms universitet och doktorerade sedan vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, där han disputerade år 1995. Efter en period som postdoktor vid the Scripps Research Institute i La Jolla, USA, fick han en anställning som forskarassistent vid Stockholms universitet, där han senare blev professor i metallorganisk kemi.

I juli 2013 tillträdde han som prorektor vid Stockholms universitet och år 2016 tog han över rollen som rektor för Umeå universitet. Han är dessutom ordförande i styrelsen för Umeå universitets Holding AB, samt ledamot i Wallenbergstiftelsens huvudmannaråd. Fokus i Hans Adolfssons forskning ligger på metallorganisk kemi.

Förslaget om att förlänga hans uppdrag som rektor stöds av universitetets hörandeförsamling.

– Jag är väldigt glad över att Hans Adolfsson har ställt sig till förfogande, och att styrelsen nu har beslutat att föreslå regeringen att han får fortsätta att leda universitetet i tre år till. Som rektor har han ett stort internt förtroende, och företräder universitetet mycket väl såväl nationellt som regionalt genom en rad tunga uppdrag och som en aktiv röst i det svenska högskolelandskapet. Det är mycket bra förutsättningar för att ytterligare kunna stärka universitetets position när det gäller utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle, säger Chris Heister, ordförande i universitetsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Hans Adolfssons ordinarie mandatperiod som rektor sträcker sig mellan den 1 juli 2016 och den 30 juni 2022. Om han får sitt uppdrag förlängt så kommer han att sitta kvar fram till 30 juni 2025. Det blir i så fall första gången som en av Umeå universitets rektorer sitter längre än sex år, sedan den nu gällande lagstiftningen trädde i kraft.

Ett besked från regeringen väntas komma under våren 2022.