skip to Main Content

Svensk kemi-industri i fokus

Mer än 95 procent av alla produkter som tillverkas i Sverige är beroende av kemi. LARS-ARNE SJÖBERG, profes­sor emeritus i teknisk kemi, har utkommit med sin sjuttonde bok, Svensk kemiindustri:branschen, företagen och processerna. Kemiindustri defi­nierar han som de branscher i…

Läs mer
Maria Abrahamsson

Hon är ny ordförande för Göteborgskretsen

I september förra året valdes Maria Abrahamsson, professor vid Chalmers tekniska högskola, till ny ordförande för Göteborgskretsen i Svenska Kemisamfundet. Hon tog över rollen efter Caroline Jonsson. Maria Abrahamsson är fysikalkemist som fokuserar sin forskning kring de material som används…

Läs mer