skip to Main Content

Gunnar Starck medaljen – Karolina Broman, Umeå universitet

Gunnar Starck medaljen för 2021 tilldelas Karolina Broman vid Umeå universitet för hennes ”framstående pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, tex förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin…

Läs mer

Jakten på ”det vita guldet” i Kalifornien

Behovet av litium ökar i takt med att elbilstillverkningen ökar. Priset har ökat med över 400 procent medan priset på guld bara har stigit med några få procent under samma tid. Idag sker 90 procent av världens litium-produktion i Australien,…

Läs mer

Gunnar Starck medalj 2021 till Karolina Broman vid Umeå universitet

Gunnar Starck medaljen till Karolina Broman vid Umeå universitet "För hennes framstående pedagogiska verksamhet på olika utbildningsnivåer, som förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande och framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden.…

Läs mer

Svensk kemi-industri i fokus

Mer än 95 procent av alla produkter som tillverkas i Sverige är beroende av kemi. LARS-ARNE SJÖBERG, profes­sor emeritus i teknisk kemi, har utkommit med sin sjuttonde bok, Svensk kemiindustri:branschen, företagen och processerna. Kemiindustri defi­nierar han som de branscher i…

Läs mer
Maria Abrahamsson

Hon är ny ordförande för Göteborgskretsen

I september förra året valdes Maria Abrahamsson, professor vid Chalmers tekniska högskola, till ny ordförande för Göteborgskretsen i Svenska Kemisamfundet. Hon tog över rollen efter Caroline Jonsson. Maria Abrahamsson är fysikalkemist som fokuserar sin forskning kring de material som används…

Läs mer