skip to Main Content

Upprop

Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR) är del av Kemisamfundet.
Trots att vi är den största sektionen tappar vi medlemmar. Under de tre senaste åren har vi
tappat ca 125 medlemmar.
Medelåldern på medlemmarna ökar med åren, d.v.s. väldigt liten nyrekrytering av teknologer
och ny utexaminerade sker.
SKR behöver förnyas och få med nya krafter som kan driva föreningen framåt.

Hur ska SKR bli en aktiv förening igen och attrahera yngre från teknologer till 40-50 åringar?

Vårt främsta argument just nu är att man får Kemisk Tidskrift. Hur ska vi skapa ytterligare
mervärde för de yngre?

Några punkter som styrelsen har diskuterat och haft med i den medlemsenkät som gjordes
för två år sedan

·     Vad skulle motivera dig att förbli medlem i SKR/Kemisamfundet?
·     Vilken typ av digitalnärvaro av SKR skulle du vilja se? Instagram, tweeter, facebook, annat?
·     Vilken typ av artiklar vill du se i Kemisk Tidskrift: tekniska, historia, aktualiteter, miljö,
om företagen???
·     Söker du efter företagskontakter för jobb? Hur kan SKR bli av hjälp?
·     Vilken typ av miljöengagemang vill du driva igenom SKR/Kemisamfundet?
·     Förslag på hur vi ska kunna nå ut till teknologerna på resp. lärosäte.
·     Att ha SKR pubar känns väldigt förlegat men andra aktiviteter?
·     Skulle det vara intressant att ha Kemisk Tidskrift som digital utgåva?

SKR Styrelsen skulle vilja ha er synpunkter på ovanstående.

SKR är medlem i den Europeiska Kemiteknikfederation (EFCE). Verksamheten i EFCE sker i stor utsträckning inom olika grupper (working parties och sections). Är du intresserad av ett aktivt deltagande i verksamheten så kontakta styrelsen. EFCE har en egen hemsida på https://efce.info/

Styrelsen i Svenska Kemiingenjörers Riksförening

Oleg Pajlic
Michaël Grimsberg
Lars Josefsson
Kjell Jansson

Email sveriges.kemiingenjorer@gmail.com