skip to Main Content

Dags att nominera för Hugo Theorells Minne

Hugo Theorell (1903-1982) var en av pionjärerna inom den internationella biofysikaliska forskningen. Theorell fick Nobelpriset för fysiologi eller medicin 1955 för sitt grundläggande arbete rörande oxiderande enzymer. Priset delas ut av Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM) till minne av Hugo Theorell till en framgångsrik ung forskare under 45 år verksam inom biofysik.

Nomineringen på max 2 A4-sidor (exkl CV och publikationslista) skickas per e-post till agneta.sjogren@kemisamfundet.se senast den 15 september 2019.