skip to Main Content

Utlysning The Svedbergpriset 2019

Mottagaren av The Svedbergpriset ska vara en svensk, eller utländsk, i Sverige verksam biokemist eller molekylärbiolog som ej fyllt eller fyller 40 år det år priset delas ut.
Nomineringen på max 2 A4-sidor (exkl CV och publikationslista) skickas per e-post till agneta.sjogren@kemisamfundet.se senast den 26 mars 2019.

The Svedberg porträtterad av Isaac Grünewald 1934, Uppsala universitets konstsamlingar. UU 486.
Fotografi: Mikael Wallerstedt

The Svedbergpriset är en vetenskaplig utmärkelse om cirka 35 000 kronor som årligen delas ut av svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi tillsammans med den Svenska nationalkommittén för molekylära biovetenskaper. Fonden upprättades med medel från den 9:e internationella biokemikongressen och syftar till att ge en årlig prissumma för vetenskaplig forskning inom biokemifältet i Sverige. Fonden instiftades av Svenska nationalkommittén för biokemi och administreras av Kungliga vetenskapsakademin.

Tidigare pristagare: