skip to Main Content

UTLYSNING – Young Observer 2019, IUPAC

Svenska Nationalkommittén för kemi, som på mandat från Kungl. Vetenskapsakademin sköter Sveriges medlemskap i IUPAC, utlyser nu 1-2 resestipendier till kemister och kemiingenjörer under 45 år, som vill verkar som unga observatörer (”Young Observers”) vid IUPAC:s 50:e Generalförsamling och 47:e World Chemical Congress, i Paris, 7-12 juli 2019.

Mer på :