skip to Main Content

Utvärderar ny teknik för att rena dricksvatten från PFAS

Tekniken för att rena dricksvatten från PFAS testas nu på Hammarby sjöstadsverk. Foto: Andriy Malovanyy, IVL

Inom forskningskonsortiet Mistra Terraclean har forskare från Kungliga Tekniska Högskolan tagit fram en ny teknik som i laboratorieförsök har visat sig kunna rena bort 90 procent av alla poly- och perfluorerade alkylsubstanser, PFAS, ur vatten. Den baseras på tekniken capacitive deionization, CDI, som används för avsaltning av vatten.

– Vi har modifierat CDI-teknik för att den ska fungera på PFAS. Tekniken bygger på rör med aktivt kol som rullas upp som cigarrer för att fånga upp PFAS-föroreningarna, säger Joydeep Dutta, professor i material- och nanofysik på KTH, som har utvecklat tekniken, i ett pressmeddelande.

Utvärderar tekniken i Hammarby sjöstadsverk

Nu jobbar forskarna med att utvärdera den nya tekniken utvärderas i en mer verklighetstrogen skala – på större vattenvolymer och under längre tid. Målet är att se hur effektiv respektive resurskrävande den är och därmed om den kan användas för rening av dricksvatten. Arbetet ska utföras vid forskningsanläggningen Hammarby sjöstadsverk och bedömningen kommer att genomföras av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med forskningsinstitutet Rise.

I pilotförsöken tillsätts PFAS till kranvatten så att halterna når samma nivåer som i Uppsalas råvatten. Utöver själva reningen ska forskarna även undersöka vad som händer med PFAS-föreningarna efter att de har avskilts från dricksvattnet.

Analyserar ur livscykelperspektiv

– Renat vatten från försöken i labbskala har analyserats avseende möjliga nedbrytningsprodukter. Vi hittade väldigt låga halter, nära detektionsgränser, av endast fem av 200 eventuella PFAS-nedbrytningsformer. Det tyder på att PFAS troligtvis mineraliseras nästan helt. Det blir spännande att se om vi kan få samma goda resultat även i pilotförsöken, säger Raed Awad, forskare på IVL som studerar nedbrytningsmekanismerna i projektet.

Både elektrokemisk nedbrytning och koncentrering testas. IVL och RISE kommer att analysera reningen ur ett livscykelperspektiv och undersöka vilka substanser som bildas vid infångning.

Testerna på Hammarby sjöstadsverk pågår till och med september.

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är en grupp kemikalier som används i allt från elektronik till brandskum. De är svårnedbrytbara och lagras därmed i naturen. I Sverige har de bland annat hittats i dricksvatten och vattentäkter. PFAS har påvisats i naturen, i människor och i djur och exponering för en del av ämnena har bland annat kopplats till en ökad risk för cancer och till fertilitetsproblem.
Text: Erika Lindbom Sierakowiak