skip to Main Content

SMSS-möte 23 april: Han utvecklar nya tekniker för masspektrometri

Professor Gérard Hopfgartner från Université de Genève i Schweiz är en av talarna på det virtuella symposiet Mass Spectrometry in Environmental Science, som äger rum fredagen den 23 april.

På hans labb pågår arbetet med att dels utveckla nya tekniker för masspektrometri och dels belysa potentialen hos redan etablerade metoder. Under sin presentation kommer Gérard Hopfgartner att tala om olika tekniker som hans labb utvecklar för analys av molekyler med låg molekylär vikt med LC-MS (Liquid chromatography – Mass spectrometry).

Gérard Hopfgartner.
Foto: Université de Genève

– Jag har alltid varit intresserad av analytisk kemi och jag valde att arbeta med masspektrometri eftersom det är en metod som kan generera både kvalitativa och kvantitativa data. Jag kommer att prata om fyra olika MS-tekniker och tillvägagångssätt som vi använder på mitt labb, säger han.

En av dessa tekniker är elektroninducerad dissociation, som han säger ger tillgång till betydligt mer strukturell information om olika kemikalier. De undersöker också användningen av en så kallad open port probe för att injicera prover i masspektrometern.

Livsstil, toxikologi och frukt

Gérard Hopfgartners laboratorium arbetar med många olika projekt inom områden som toxikologi, analytisk proteomik, jonmobilitetsmasspektrometri och dataoberoende tekniker för masspektrometri (SWATH).

I ett projekt, där fokus ligger på metabolomik, analyserar gruppen metaboliter, läkemedel och andra kontaminanter i urinprover. Syftet är att samla in data för epidemiologiska livsstilsundersökningar. I ett annat projekt ligger fokus på frukt.

– Med hjälp av tekniken open port probe electrospray kan vi – genom en direktanalys av skalet på exempelvis en banan – se om frukten har behandlats med bekämpningsmedel. I andra fall skulle vi behöva skala bananen, men nu kan vi genomföra analyser direkt på fruktens yta.

Vem borde lyssna på din presentation?

– Alla som är intresserade av applikationer av LC-MS med förbättrad selektivitet och information.

Läs mer om det virtuella symposiet Mass Spectrometry in Environmental Science, och se programmet här: Annual Symposium 2021 – Virtual – Svenska Kemisamfundet