skip to Main Content

Utvecklingen av kemins språk

Några av de alkemiska symbolerna för guld. G. W. Gessmann, Die Geheimsymbole der Chemie und Medicin des Mittelalters Graz (1899), Sändig Reprints Verlag (1986)

Kemiska tecken eller symboler har sedan urminnes tider varit ett uttryck för kemiskt vetande. Symbolernas utformning och innebörd har, i likhet med vetenskapen själv, genomgått en betydande förändring under århundradena.

Läs denna artikel från Berzelius-Sällskapet för att lära dig mer om utvecklingen av kemins språk: Några drag i utvecklingen av kemisternas språk vid tiden för den moderna kemins genombrott (PDF)

För mer information om Berzelius-sällskapet, läs här: Berzelius-Sällskapet (Berzelius Society) – Svenska Kemisamfundet