skip to Main Content

“Doktorander ska inte stängas in i sin egen hörna”

Tautgirdas Ruzgas.
Foto: Malmö universitet

Tautgirdas Ruzgas, professor vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap på Malmö universitet, är ny ledamot i Sektionen för analytisk kemi. Där vill han bland annat arbeta för att förbättra den information som finns om olika infrastrukturer för analytisk kemi i och utanför Sverige – vilka tekniker som finns tillgängliga och var. Han vill dessutom få till en utökad samverkan kring högre utbildning vid svenska universitet.

– Doktorander ska inte stängas in i sin egen hörna, de borde få knyta kontakter runt om i landet. Jag tror att doktorandutbildningar är något som vi kan enas om mellan lärosäten och i vissa fall anordna tillsammans, berättar Tautgirdas Ruzgas.

Ett tredje mål är att Kemisamfundet och Sektionen för analytisk kemi ska fungera som garanter för att vetenskapliga konferenser ska vara seriösa och bra.

I grunden är Tautgirdas elektrofysiker och han använder sig av elektrokemiska metoder för att studera huden och dess upptag av olika ämnen. Bland annat kan det röra sig om kosmetiska produkter och läkemedel. Samarbetspartner i forskningen utgörs till stor del av industrin och av kliniker inom dermatologi.

– Min styrka är elektrokemiska sensorer eller mer generell elektroanalytisk kemi som vi använder för att mäta hur olika ämnen diffunderar genom huden, hur vissa av dem reagerar med syrgasradikaler, med mera.

Vi har inte tillräcklig kunskap för att ta fram riktigt bra formuleringar.

På labbet används dock inte bara elektrokemi utan arbetet omfattar även en hel del andra tekniker. Ett exempel är masspektrometri som används för detektion av biomarkörer för inflammation eller hudcancer. Labbet arbetar med utveckling av tekniker för att samla och analysera sådana biomarkörer som finns på hudytan.

På labbet studeras även hudens mikrobiota.

– I hudstudier på människor försöker vi hitta molekyler som talar om för oss hur mikroorganismer kan påverka huden.

Har ditt arbete lett till att du lusläser innehållsförteckningar på hudprodukter?

– Nej, de brukar innehålla så många ingredienser så det är svårt att förstå vad som är bra och dåligt även för dem som jobbar med att ta fram nya formuleringar.

Tautgirdas Ruzgas påpekar att det finns ett stort behov av utökad kunskap om huden och dess upptag av olika ämnen.

– Idag har vi inte tillräcklig kunskap för att ta fram riktigt bra formuleringar. Inom dermatologi studerar man ofta en ingrediens i taget – hur den går in i och ut ur huden – men när man har en formulering så påverkar ingredienserna varandra så att resultatet ändras. Än så länge har man inte forskat så mycket på hur olika ämnen påverkar varandra i hudprodukter.

I sin forskningsgrupp har Tautgirdas tre doktorander och en postdok och som forskningsansvarig på Institutionen för biomedicinsk vetenskap arbetar han med att koordinera ett trettiotal forskare.

Har du någon favoritmetod inom analytisk kemi?

– Jag använder mig mest av elektrokemi men tycker att det är väldigt roligt att få arbeta med andra metoder, som Maldi-TOF och LC-MS.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak