skip to Main Content

”Vi tror att Din Kemi kan få fler att upptäcka hur spännande kemi är”

I november lanserades Din Kemi – ett digitalt läromedel med texter, filmer och animeringar. Verktyget riktar sig främst till dem som läser kemi på högstadienivå och både lärare och enskilda elever kan välja att använda sig av läromedlet.

– Din kemi är inte bara ett läromedel. Med tanke på att vem som helst kan gå in där så rekommenderar jag alla att ta del av det och visa för allt från barn och barnbarn till mormor och morfar, säger Linda Lindberg, matematik- och NO-lärare i Partille.

Tillsammans med Karolina Broman, forskare i kemididaktik vid Umeå universitet, och Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet, har hon varit drivande i att ta fram Din Kemi och är nu redaktör för läromedlet.

– Min roll har varit att tänka på högstadieperspektivet och fundera på vad som brukar vara svårt att förstå, vad eleverna vanligtvis har för frågor och vad de tycker är intressant. Jag har även tagit fram uppgifter till varje avsnitt.

Innehållet på Din Kemi är uppdelat i fem huvudområden – sinnen, hälsa, sjukdom, samhälle samt natur och miljö. Läromedlet följer kursplanen för högstadiet. Läs mer om Din Kemi här. 40 forskare bakom nytt läromedel

Din Kemi lanserades som sagt i november förra året och mottagandet har enligt Linda Lindberg varit mycket bra.

– I de mejl som vi får från lärare kan vi se att Din Kemi är uppskattat och att den här typen av läromedel har varit efterlängtat. Under utvecklingen har vi haft kontakt med specialpedagoger som menar att kortare texter, som vanligtvis finns i läroböcker, inte nödvändigtvis är enklare att förstå då kopplingar till ungdomarnas vardag och förklarande exempel ofta stryks då texten förkortas. Vi tror att de lite längre texterna i Din Kemi kan få fler elever att upptäcka hur spännande kemi är. Om man jämför Din Kemi med andra läromedel så håller stora delar av innehållet en ganska hög nivå så det passar även bra för elever som vill fördjupa sina kunskaper inom kemi.

Nu pågår arbetet med att vidareutveckla texterna i takt med att fler filmer och animeringar läggs till. Det finns dessutom planer på att så småningom låta laborationer ta plats i innehållet.