skip to Main Content

”Vi vill uppmärksamma den organiska kemin”

Den 31 januari nästa år är sista dagen för att skicka in nomineringar till Ludwig Rambergs avhandlingspris – ett nyinstiftat pris som delas ut av Sektionen för organisk kemi, Svenska Kemisamfundet.

Louise Tottie
Louise Tottie.

– Med det här priset vill vi uppmärksamma den organiska kemin och även de unga forskare som är verksamma inom ämnesområdet, berättar Louise Tottie, sektionens ordförande samt patentombud på immaterialrättsfirman Potter Clarkson.

Doktorander som disputerat inom organisk kemi kan nomineras till avhandlingspriset. Med tanke på att det blir relativt få avhandlingar inom ämnet i Sverige varje år är planen att priset ska delas ut vartannat år. Den första prisutdelningen kommer att genomföras vid mötet SCS2022, som går av stapeln i Linköping den 20-22 juni nästa år.

Förutom äran får vinnaren ett diplom samt ett års gratis medlemskap i Svenska Kemisamfundet.

Avhandlingspriset har namngivits efter Ludwig Ramberg (1874-1940), som inledde sin karriär vid Lunds universitet och sedan blev professor i kemi vid Uppsala universitet år 1918. Han arbetade i många år med arsenik och år 1916 tilldelades han det första Norbladspriset (numera Norblad-Ekstrand-medaljen) av dåvarande Kemistsamfundet, för sitt arbete med en metod för att mäta arsenikhalten i prover.

År 1930 valdes Ramberg in i Vetenskapsakademien och han var dessutom ledamot av Nobelkommittén för kemi mellan åren 1927-1940.

Tillsammans med sin student Birger Bäcklund har Ludwig Ramberg givit namn till den kemiska Ramberg-Bäcklundreaktionen, som upptäcktes år 1940.

– Därför tyckte vi det var lämpligt att namnge priset efter honom, berättar Louise Tottie.