skip to Main Content

”Vi vill utveckla fönster som lagrar energi”

Grattis Kasper Moth-Poulsen, professor vid institutionen för kemi och kemiteknik vid Chalmers, som har fått det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset i kemi för ”utveckling av molekylära energilagringssystem”.

Kasper Moth-Poulsen.
Foto: Johan Bodell

– Tack. Det är jätteroligt och betyder mycket.

Priset består av ett forskningsanslag på 5,1 miljoner kronor, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 250 000 kronor. Vad ska du göra för pengarna?

– Vi har under de senaste åren utvecklat en molekyl som kan lagra energi. Den absorberar solljus, och ändrar då struktur till en energirik isomer, som lagrar energi som senare kan frigöras som värme. Nu ska vi koppla fasomvandling till den processen, för att kunna lagra mer energi. Ljus kan få molekyler att omvandlas från fast fas till flytande. Den energi som då bildas kan lagras och frigöras när molekylerna omvandlas till fast form igen. Vi kan alltså få ett system som kontrolleras av solljus, där energin från fasomvandlingen plus energin från isomeringsprocessen lagras. Den typen av material – som först beskrevs i en vetenskaplig artikel år 2020 – vill vi utveckla vidare.

– Det personliga priset gör att mina tre barn, som är aktiva inom olika idrotter, kommer att kunna vara med på flera läger under de kommande åren.

Vad är det för molekyl?

– I vår grupp studerar vi just nu molekylen norbornadien, som är ett derivat av ett ämne som har hittats i en växt på Borneo. Ljus får den att omvandlas till fotoisomeren quadricyclan.

Det är bara någon månad sedan du fick ett stöd från det europeiska forskningsrådet ERC på två miljoner euro, fördelat på fem år. Är det en del av samma forskningsprojekt?

– Det finns likheter. För det stödet ska vi jobba med andra material för energilagring men också utveckla nya sätt att jobba i kemilabbet. Det involverar olika typer av automatisering, robot i labbet samt AI – där vi samarbetar med Chalmers AI-forskningscenter. Målet är att skapa system som kan optimera reaktionsbetingelser på nya sätt.

Vad tycker du själv är mest spännande?

– Jag ser fram emot att arbeta med fasomvandlingen med energilagring och tror det kan ge nya och spännande material. Det är ett ambitiöst projekt, och det är intressant att se hur vi kommer att lyckas med det. Både ERC och Göran Gustafssonpriset stödjer högriskprojekt.

I fjol bildade ni ett bolag, Solartes, för att kommersialisera upptäckten. Vad ska ni göra och hur långt har ni kommit?

– Vi vill använda kunskaper från forskningen om energilagrande molekyler för att utveckla en ny typ av fönster som lagrar energi under dagen och frigör värme under natten. Vi håller just nu på med att utveckla en prototyp som visar hur systemet kommer att fungera.

Text: Siv Engelmark. 

Artikeln kommer ursprungligen från Kemisk Tidskrift nummer 2 2021.