skip to Main Content

Vill rädda haven med konstgjort valbajs

Foto: Dennis Larsen, Pixabay

Genom ett nytt projekt hoppas forskare att fylla det tomrum som skapats i näringskedjan när valarna blivit för få.

Valars avföring är en viktig näringskälla i havens ytvatten och när valjakten har lett till allt färre valar så har även näringstillförseln minskat.

I ett nytt projekt ska forskare försöka framställa ett substitut till avföringen, som förhoppningsvis kan ersätta denna fram till dess att antalet valar har ökat tillräckligt igen. Det rapporterar nyhetssajten New Scientist.

Metoden kommer att utvärderas under en kortare period – cirka tre veckor – i ett mindre område i havet vid Indiens västkust. Om den visar sig säker så kan den komma att bli intressant att användas i större skala. Förhoppningen är då att den ökade näringstillförseln vid havsytan kan bidra till algblomningar som dels binder upp koldioxid, dels blir till föda för fiskar och bidrar till biodiversiteten i havet. Planen är i så fall att förse haven med näring tills antalet valar har ökat tillräckligt mycket för att fylla havens behov.

Projektet leds av David King, som leder Centre for Climate Repair i Cambridge, Storbritannien, samt tidigare har varit vetenskaplig rådgivare åt den brittiska regeringen. Medverkar gör även sex universitet och forskningscentra från olika delar av världen.

Det är inte bestämt ännu vilken näringskälla som ska användas men i projektet kommer man att utvärdera användningen av rishusk – en restprodukt från olika fabriker – som ett sätt att frakta näringen ut på havet.

Två näringskällor som diskuteras är vulkanaska eller järnrik sand.

Läs mer i New Scientist-artikeln: https://www.newscientist.com/article/2309262-scientists-want-to-restore-the-oceans-with-artificial-whale-poo/#ixzz7Lox3pXzJ