skip to Main Content

Vill rena avloppsvatten med textilier

Mohammad Neaz Morshed . Bild: Högskolan i Borås

Att rena avloppsvattnet från industrier, hushåll och jordbruk är i många fall en komplex process. De biologiska processer som har använts i decennier kan inte bryta ned alla typer av komplexa molekyler men på senare år har nya, mer effektiva reningsmetoder baserade på oxidering utvecklats. De är dock inte alltid helt användbara i verkligheten.

I sin avhandling från Högskolan i Borås visar Mohammad Neaz Morshed att textilier kan förenkla användningen av en av dessa nya tekniker. Han påpekar att en ny teknik för rening av avloppsvatten måste vara billig, snabb, enkel och effektiv om folk i alla länder ska uppmuntras att använda sig av den.

I sin avhandling använde han sig av textilier med specifika katalysatorer bundna till sin yta och utvärderade om man på detta sätt kan återskapa komplexa reningssystem. Fördelen med fastbundna katalysatorer är att de ofta är mer stabila än fria och att de kan återanvändas.

Resultaten visar att det finns flera möjligheter för hur katalysatorer kan bindas till textilier, utan att funktionen blir negativt påverkad.

– Textilier är billiga, starka och flexibla och kan ges en varierande design så att de passar vilken reningsbehållare som helst. Jag är övertygad om att det är ett idealiskt material för det här syftet, säger Mohammad Neaz Morshed i ett pressmeddelande.

Intresset för textilier har ökat för flera olika tillämpningar genom åren, inte endast för kläder. Ett exempel är utvecklingen av plagg med sensorer för medicinska syften. Mohammad Neaz Morshed påpekar att hans koncept kan appliceras på långt fler områden än rening av avloppsvatten, genom användning av olika katalysatorer. Forskningen befinner sig dock fortfarande på laboratorienivå.

Avhandlingsarbetet har ägt rum inom ramarna för ett Erasmusprogram för forskarutbildning,  Sustainable Management and Design for Textiles (SMDTex), där doktoranderna läser vid tre olika lärosäten.

Läs mer om Mohammad Neaz Morsheds avhandling här: Immobilizing catalysts on textiles : case of zerovalent iron and glucose oxidase enzyme (diva-portal.org)