skip to Main Content

Volontärer sökes till Kemistugan!

Kemistugan är en frivillig läxhjälp som Kemisamfundet driver i samarbete med LMNT – Föreningen för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik. Vi tror att läxhjälpen behövs, inte minst med tanke på att språket kan vara en stötesten i våra ämnen. Läxhjälpen startades av Anders Hansson, redan från början visade Tensta gymnasium och Norra Real intresse. Kemistugan fick bra fäste i Tensta och under vårterminen 2019 har den huserat i Blå huset, ett ungdomscentrum som drivits av Stadsmissionen. Verksamheten har pågått varje tisdag mellan klockan 17-19.

Vi har för avsikt att fortsätta erbjuda läxhjälp under läsåret 2019-2020 och vi hoppas på flera volontärer.

Den som vill starta upp en egen Kemistuga, i eller utanför Stockholm, får gärna kontakta Mats Hansson för vägledning.

Mer information och kontakt på Kemistugans e-post.

Kemistugan finns också på Facebook.

Tack för den här terminen till alla som har bidragit till verksamheten.