skip to Main Content

VR:s generaldirektör tar plats i styrelsen för Science Europe

Katarina Bjelke, generaldirektör på VR. Foto: Johanna Hanno, pressbild VR.

Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke är ny styrelseledamot i Science Europe – en sammanslutning som omfattar drygt 40 forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer från 30 olika europeiska länder.

Den nya styrelsen består av tio personer som kommer att sitta på sina poster fram till november 2025. Styrelsens nya ordförande är Mari Sundli Tveit, verkställande direktör vid Norges forskningsråd samt professor i landskapsarkitektur.

Science Europe bevakar och bedriver påverkansarbete inom forskningspolitiska frågor på europeisk nivå. Genom sin roll i organisationens styrelse vill Katarina Bjelke driva frågor som vikten av akademisk frihet, fri forskarinitierad forskning och internationellt samarbete.

– Det är viktigt att Sveriges inflytande i EU:s forsknings- och innovationspolitik ökar för att vi som forskningsnation ska uppnå framgång. Science Europe är en arena där diskussioner förs om fortsatta prioriteringar för forskning inom EU, därför känns denna utnämning också strategiskt viktig, säger hon i ett pressmeddelande.

Katarina Bjelke tillträdde som generaldirektör för Vetenskapsrådet, VR, den 15:e september 2022. Hon kom då närmast från en tjänst som universitetsdirektör vid Karolinska institutet. Hon var dessutom ordförande i styrelsen för Rymdstyrelsen fram till dess.

Hon har även haft styrelseuppdrag i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och i ESS AB.

Katarina Bjelke har tidigare varit universitetsdirektör vid Uppsala universitet samt chef för forskningspolitiska avdelningen vid Utbildningsdepartementet. Hon disputerade inom neurovetenskap vid Karolinska institutet år 1997.

Läs mer på Science Europes hemsida.