skip to Main Content

Wasabi bra för minnet hos den åldrande hjärnan

En ny studie utförd av japanska forskare visar att en aktiv substans från wasabi förbättrar minnesfunktionerna i den åldrande hjärnan.

I studien ingick 72 friska personer över 60 års ålder. Hälften fick en tablett med 6-metylsulfinylhexylisotiocyanat, 6-MSITC, dagligen i tolv veckors tid medan den andra hälften fick placebo. Innan och efter behandlingen utvärderades personernas kognitiva funktioner.

6-MSITC, med den kemiska formeln C8H15NOS2, finns i wasabi. Substansen har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper och har tidigare visat sig ha en skyddande effekt på de kognitiva funktionerna hos personer i medelåldern. Forskarnas hypotes i den aktuella studien var att 6-MSITC skulle ha en gynnsam effekt på den kognitiva funktionen även hos friska äldre.

Resultaten visade att wasabigruppen hade både bättre arbetsminne och episodiskt minne efter genomgången behandling. Det tyder på att wasabi – eller åtminstone 6-MSITC – kan vara gynnsamt att äta för att skydda hjärnan från de minnesförsämringar som normalt kommer med åldern.

Samtidigt som intaget av 6-MSITC förbättrade minnet så hade tillskotten ingen märkbar effekt på övrig kognition, som exekutiva funktioner och uppmärksamhet.

I studien mättes inga antioxidativa eller antiinflammatoriska biomarkörer. Därför krävs mer forskning kring ämnet för att förstå vilka mekanismer som ligger bakom den effekt som 6-MSITC har på den åldrande hjärnan.

Studien har publicerats i tidskriften Nutrients. För mer information, läs här: Benefits of Wasabi Supplements with 6-MSITC (6-Methylsulfinyl Hexyl Isothiocyanate) on Memory Functioning in Healthy Adults Aged 60 Years and Older: Evidence from a Double-Blinded Randomized Controlled Trial