skip to Main Content

Ytterby gruva prisas – EuChemS historical Landmarks

Dag: 27 april, kl 13:00
Plats: Resarö
Pressmeddelande

Ytterby gruva har tilldelats EuChemS Historical Landmarks för den historiska betydelsen av de många grundämnesupptäckterna, vilka länkar kemin till det europeiska kulturarvet.
“In recognition of the historical importance of the chemical discoveries and developments tied to the site and to the deep link between chemistry and European cultural heritage, the Ytterby Mine is awarded the EuChemS Historical Landmarks Award at the European level.”

Överlämnandet av utmärkelsen, en special designad plakett, sker nu på lördag kl 13:00 vid Ytterby gruva på Resarö. Det är första gången som denna utmärkelse överlämnas. Förutom drygt 100 intresserade deltar representanter från EuChemS (European Chemical Society), Svenska Kemisamfundet och Föreningen Ytterby Gruva.

Ytterby gruva äger i Periodiska systemet och är världsberömd bland kemister. Hela 9 grundämnen har upptäckts ur mineral från gruvan och Ytterby är den plats i världen som har flest grundämnen uppkallad efter sig.

  • Yttrium (av Ytterby)
  • Ytterbium (av Ytterby)
  • Terbium (av Ytterby)
  • Erbium (av Ytterby)
  • Holmium (av Holmia, det latinska namnet på Stockholm)
  • Skandium (av Skandinavien)
  • Tulium (av Thule, det latinska namnet på Skandinavien)
  • Gadolinium (efter Johan Gadolin)
  • Tantal (efter den grekiska mytologiska figuren Tantalus )

Överlämningen sammanfaller med firandet av det internationella året för periodiska systemet (IYPT2019). I år är det 150-år sedan Dimitrij Mendelejev sammanställde det första periodiska systemet.

Ceremonin föregås av ett symposium vid vilket gruvans viktiga betydelse för kemihistorien på 1800-talet i Europa kommer att belysas. Upptäckterna av grundämnena attraherade många forskare från Sverige och Europa. Detta gjorde gruvan till en unikt historisk och vetenskaplig plats för internationella samarbeten. Gruvan har fortfarande av betydelse för dagens kemiforskning och dess nuvarande roll kommer att presenteras i ett av föredragen.

År 2015 grundades Föreningen Ytterby gruva med målet att synliggöra gruvans historia. På sikt har Föreningen ambitionen att, genom bildandet av en stiftelse, ta över gruvområdet.

För mer information:
Program lördagen den 27 april: https://www.kemikonferens.se/ytterby-gruva-historical-landmark/
Internationella året för periodiska systemet: http://iypt2019.se/
EuChemS historical Landmarks: https://www.euchems.eu/new-award-euchems-historical-landmarks/

Kontakt:
IYPT i Sverige – Lars Öhrström, 070-394 14 42
EuChemS Alex Schiphorst, 0032 498 22 38 46, Alex.Schiphorst@euchems.eu
Föreningen Ytterby gruva – Sven Kviman, 070-594 01 93

2019-04-25 Agneta Sjögren, 070-811 52 60