skip to Main Content

Se seminariet Rocket Science: Från Perstorp till Mars i efterhand

Koldioxidinfångning och användning (CCU) är en ny spännande teknik som kommer få många användningsområden.

Den 11 oktober anordnade IKEM tillsammans med Svenska Kemisamfundet ett populärvetenskapligt lunchseminarium med rubriken Rocket science: Från Perstorp till Mars, som handlade om CCU och vad man kan göra med den koldioxid som fångas in.

Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM, inledde seminariet med att berätta om Elon Musk och hans planer på att bygga en fabrik för raketbränsle på Mars.

Anna Berggren, hållbarhetschef på svenska Perstorp, berättade om företagets planer på att fånga in koldioxid vid fabriksskorstenen och framställa kemiska produkter av den, bland annat färg.

Alexis Bohlin, forskare vid Luleå tekniska universitet, berättade om svensk raketforskning, rymdresor och förutsättningarna på Mars.

Seminariet avslutades med en intressant frågestund där talarna bland annat fick svara på frågan om ifall de själva skulle kunna tänka sig att åka till Mars.

Länk till en inspelning från webbinariet.