skip to Main Content

Sektioner

Svenska Kemisamfundet har ämnesorienterade sektioner vilka arrangerar konferenser och möten inom sina områden, t ex Analysdagarna, Organikerdagarna och Oorgandagarna. De är också remissinstanser för sina respektive discipliner.

För mer information klicka på respektive sektion.

Analytisk kemi

 • ca 360 medlemmar
 • ingen avgift

Biokemi, biofysik och molekylärbiologi

 • ca 320 medlemmar
 • ingen avgift

Fysikalisk kemi

 • Bildad 2021
 • ingen avgift

Kemiteknik

 • ca 560 medlemmar
 • ingen avgift

Kemometri

 • ca 70 medlemmar
 • ingen avgift

Masspektrometri

 • ca 120 medlemmar
 • ingen avgift

Miljökemi

 • ca 160 medlemmar
 • ingen avgift

Oorganisk kemi

 • ca 130 medlemmar
 • ingen avgift

Organisk kemi

 • ca 340 medlemmar
 • ingen avgift

Teoretisk kemi

 • ca 60 medlemmar
 • ingen avgift

Vibrationsspektroskopi

 • ca 25 medlemmar
 • ingen avgift

Ytkemi och materialkemi

 • ca 200 medlemmar
 • ingen avgift