skip to Main Content

Medaljer & utmärkelser

Medaljer

Norblad-Ekstrand-medaljen utdelas enligt fondens stadgar till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemisamfundets fromma.

Bild från Kemisk Tidskrift nr 2/94

Oscar Carlson-medaljen utdelas vart femte år till den svenske kemist som framför andra utmärkt sig genom initiativ eller arbete på det kemiskt-vetenskapliga eller kemiskt-tekniska området. Även mångårigt och hängivet arbete till Svenska Kemisamfundets fromma kan belönas med medaljen.

Arrhenius-plaketten utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemisamfundets fromma.

Gunnar Starck-medaljen är en belöning för framstående pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, t ex. förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden.

Bror Holmberg-medaljen utdelas som belöning för framstående kemiska forskningsinsatser. Medaljen skall utdelas vart tredje år men den må även, om särskilda skäl därtill föreligger, utdelas varje eller vartannat år.

Herman Wold-medaljen delas ut till personer vars insatser har betytt mycket för kemometrins utveckling. Medaljen är instiftad av Kemometrisektionen och delades ut första gången 1995. Herman Wold-medaljen finns i både guld och silver.

Torbern Bergman-medaljen delas ut vid det internationella symposiet Analysdagarna som återkommande anordnas av Analytiska sektionen. Den tilldelas personer som gjort förtjänstfulla insatser inom den analytiska kemin.

KÄLLOR
Stadgar (styrelseprotokoll 7 nov 1979, bilaga 7) [Svensk] Kemisk Tidskrift, 1883 – 1976.Carl Kjellin: Kemistsamfundets historia 1883-1933. Kemistsamfundets förlag, Stockholm, 1933. Svensk kemi under två sekler. Ingenjörsförlaget AB, Stockholm, 1977. Svenska Kemistsamfundet 100 år. Kemisk Tidskrift/IngenjörsförlagetAB, Stockholm, 1984. Torbern Bergman. Broschyr, Analytiska sektionen, Svenska Kemistsamfundet.

Utmärkelser

Kemisamfundets pedagogiska pris till skollärare utdelas till personer som genom en engagerande undervisning i grundskolan eller gymnasiet på ett påtagligt sätt har stimulerat elevernas intresse för kemin och dess tillämpningar. Vem som helst, t.ex. kollegor, elever eller föräldrar, kan nominera kandidater till priset, och nomineringen bör gå via den lokala kretsen. Kretsstyrelsen uppmanas att aktivt söka kandidater inom sitt geografiska område.

Kemisamfundets pris för kemifrämjande insatser utdelas till personer som genom en flerårig och engagerad insats har gjort väsentliga insatser för att sprida information om kemins betydelse i samhället, t ex vetenskapsjournalist eller förtroendevald i Samfundet. Kretsar, sektioner eller personer i Samfundets styrelse kan nominera kandidater.

Under 2019 revideras nominerings kriterierna och inga utmärkelser kommer att utdelas.

Prissumman är 10.000 kr och nomineringen ska innehålla en kortfattad presentation av kandidaten samt hans/hennes gärningar. Nomineringarna ska vara Kemisamfundet till handa senast den 15 mars 2020, gärna med e-post till Agneta Sjögren.

Agneta Sjögren