skip to Main Content

Norblad-Ekstrand-medaljen till Inger Andersson,  Uppsala universitet

Kan världens vanligaste enzym ge ett bidrag till nya biobränslen?
Studier av effektivare fotosyntes ger medalj

Överlämnandet av Norblad Ekstrand-medaljen 2019.

Inger Andersson, professor emerita i Molekylär biofysik, Uppsala universitet, tilldelas den prestigefyllda Norblad-Ekstrand medaljen för sin forskning om hur fotosyntesens koldioxid (CO2) fixering fungerar. Forskningen är därmed högaktuell med tanke på klimatdebatten och behovet av nya biobränslen. Medaljen delas årligen ut till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område.

Medaljutdelningen sker måndagen den 7/10 kl 15:00 i sal KBE301-Lilla hörsalen, KBC Umeå universitet. Medaljören håller föredraget Photosyntetic carbon fixation: Rubisco and its helpers.

Ingers forskning är fokuserad på att förstå fotosyntetiserande organismers förmåga att omvandla (”fixera”) luftens CO2 till biomolekyler, en förmåga som är en förutsättning för vårt liv på jorden. En nyckelspelare i reaktionen är enzymet ribulos-1,5-bisfosfat karboxylas/oxygenas (Rubisco) som finns i gröna växter, alger och mikroorganismer. Rubisco är ett av världens äldsta och vanligast förekommande enzym. Rubisco är överlag ett ineffektivt enzym men den naturliga mångfalden i Rubiscos katalytiska egenskaper indikerar dock möjligheter till förbättringar. Genom att systematiskt studera Rubisco från olika organismer har forskargruppen lyckats identifiera egenskaper som karakteriserar ett effektivt enzym. Kunskaperna öppnar upp för effektivisering av CO2-fixering och utveckling av biobränslen och andra värdefulla biomolekyler.

Inger Andersson och Rubisco

Ingers grupp ingår även i ett stort internationellt forskarteam som använder röntgenlaser for att strukturellt karakterisera biologiska partiklar. I ett uppmärksammat arbete studerades karboxysomen, ett litet organ som finns inuti fotosyntetiserande cyanobakterier och där Rubisco ingår. De karboxysomer som rekonstruerades var då bland de minsta enskilda biologiska prover som avbildats med en röntgenlaser.

Inger har under sin långa forskarkarriär handlett flera doktorander och post-doktorer. Hon har även deltagit i olika strategiska nationella och europeiska forskarprogram. Hon har medverkat i många utvärderingskommittéer och har under långa perioder haft fakultet och prefekt/ledningsuppdrag vid SLU och Uppsala universitet.

– Jag är naturligtvis mycket glad och hedrad över den här fina utmärkelsen. Särskilt inspirerande att forskningen kring Rubisco uppmärksammas på detta sätt lagom inför 50-årsjubileet av upptäckten av enzymets oxygenas-aktivitet säger Inger Andersson

– Vi är stolta och glada över att kunna förära Inger Norblad-Ekstrand medaljen säger Per Lincoln, ordförande i Medaljnämnden. Hennes banbrytande forskning om det centrala enzymet i koldioxidfixeringen är idag mer aktuell än någonsin.

För mer information eller intervju vänligen kontakta:

Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, agneta.sjogren@kemisamfundet.se, 070-8115260 Inger Andersson, Uppsala universitet, inger.andersson@icm.uu.se, 070-520 81 01

 

Pressmeddelande:
Faktablad Norblad Ekstrand-medaljen:
Bilder: