skip to Main Content

Svenska masspektrometrisällskapets medalj till Berzelius ära instiftad med anledning av föreningens 30-års jubileum 2014.

SMSS AWARD FOR A DISTINGUISHED CONTRIBUTION TO SWEDISH MASS SPECTROMETRY (“Gold” Berzelius Medal). The Award recognizes a significant singular or lifetime achievement that affected fundamental or applied mass spectrometry in Sweden. Eligibility is not restricted to members of SMSS, but the Awardee should have some connections to Sweden. The award is conferred at the SMSS Annual Conference with the presentation of the medal, and the award lecture.

berz_au

SMSS AWARD FOR A Early-Career CONTRIBUTION TO SWEDISH MASS SPECTROMETRY (“Silver” Berzelius Medal) is awarded to an individual early in his or her career in recognition of significant achievement that influenced Swedish basic or applied mass spectrometry. Nominees must be within the first 15 years of receiving the Ph.D. at the time of nomination. Eligibility is restricted to members of SMSS. Nominations are held for three years so long as the date of Ph.D. is still within the eligible range. The award is conferred at the SMSS Annual Conference with the presentation of the medal, and the award lecture.

berz_ag

Nomination for both Awards should be made by at least two SMSS members, of which one – SMSS Board member, and the other ones – either Associate or Full professor in a Swedish University. Nominations will be held for three years. Decision on the Award is made by the SMSS Board upon the recommendation by the SMSS Award Committee. The SMSS Award Committee is formed by the SMSS Board, with the Chairman being the Board member, and the Members – representatives of the regional SMSS organizations.

2019
Anders Nordström, UmU – Silver

Svenska Masspektrometrisällskapet (SMSS) tilldelar silvermedaljen till Berzelius minne till Anders Nordström för hans bidrag till utvecklingen av den moderna metabolomikforskningen. Nordström är lektor vid Umeå universitet och biträdande direktör för Swedish Metabolomics Center. Han har varit aktiv samt bidragit inom olika delar av detta forskningsfält sedan början av sin karriär. Publiceringen av det humana genomet år 2000 var en startpunkt för utvecklingen av metabolomiken. För första gången blev det möjligt att använda genetik för att förstå frågeställningar om metabolism i ett övergripande perspektiv. Nordström var på rätt plats vid rätt tid.

Mellan 2000 och 2004 doktorerade han vid SLU i Umeå och lärde sig under sitt arbete kring växthormoner om de stora utmaningar som den moderna metabolomiken stod inför under de första åren. Det fanns då ingen kommersiell mjukvara för att kunna utvärdera data från metabolomikexperiment, och forskargrupperna inom fältet utvecklade egna program för det. En idag trivial sak, så som att jämföra 100 LC-MS-körningar, var ett stort problem som krävde mycket tid och utvecklingsarbete. Den första kommersiella mjukvaran för metabolomik kom inte förrän mot slutet av 00-talet. Ett viktigt genombrott för utvecklingen av kromatografiska separationer inom metabolomikstudier har varit HILIC och Nordström har lagt mycket energi på att utveckla och använda HILIC för en mätning av polära metaboliter. Personer som gett Nordström inspiration inom forskningen är Göran Sandberg vid SLU Umeå där Nordström doktorerade samt Gary Siuzdak vid Scripps Research Institute där Nordström var postdoktor 2004-2007. Gary Siuzdak har öppnat upp flera nya vägar inom metabolomiken och arbetar efter devisen att ett bra experiment inte skulle svara på en fråga utan istället ge tio nya frågor. En stor förebild är också Linus Pauling som engagerade sig för otroligt mycket mer än bara forskning och inte bara utmärktes med Nobelpriset i kemi utan även med Fredspriset.

Idag undersöker Nordström cancer och läkemedelsresistens. Han är övertygad av att framtidens lösning för att bota cancer ligger i den metabola världen. SMSS säger Grattis och önskar Nordström att lycka till med detta arbete.

Medaljöverlämnandet skedde vid SMSS Annual symposium den 12 mars kl 15:40.

2018
Peter Roepstorff, SDU – Guld och Ingela Lanekoff, UU – Silver


Fotograf: Roman Gritcenko

Peter Roepstorff, University of Southern Denmark, awarded for his pioneering work in biological mass spectrometry and life-long achievements in protein research.

Peter Roepstorff obtained graduated in chemical engineering in 1966 and became an Associate Professor at Odense University 1975, where he later became Professor in 1995 and still is active as Professor emeritus since 2005. Peter has published around 400 papers and has an h-index of 75.

His most cited paper has 2190 citations, cited at over 60 citations per year: Proposal for a common nomenclature for sequence ions in mass spectra of peptides Roepstorff, P and Fohlman, J.; Biomedical Mass Spectrometry 11(11):601

He has a long list of merits and received several awards including: the Novo Nordisk Award (2004), the HUPO Distinguished Achievement Award in Proteomic Sciences (2007), EuPA Senior Scientist Award (2009) and the Thomson Medal (2009).

Peter has created a school of proteomics, one of the first and most prominent in the world. Due to him Odense became a world player in the proteomics field.

Peter has made significant contribution, both directly and indirectly, to the progress of Swedish mass spectrometry both through scientific collaborations and by hosting and supervising many Swedish scientists that now work all around the world.

Ingela Lanekoff, Uppsala University, awarded for her input in the further development and application of nano-DESI for imaging mass spectrometry.

Ingela Lanekoff obtained her PhD in 2011 at Gothenburg University, moved as postdoctoral researcher to PNNL, WA, USA from 2011-14, joined Analytical Chemistry, Department of Chemistry – BMC at Uppsala University as assistant professor in 2014, become associate senior lecturer in January 2018 and senior lecturer in May 2018.

Her present research direction is focused on imaging mass spectrometry applying nano desorption electrospray ionization exploring analytical strategies to identify and quantify molecules on surfaces and ideally in a single cell scenario.

2017
Bo Sundqvist, UU – Guld och Jörg Hanrieder, GU – Silver

Bo Sundqvist, Uppsala University, awarded for his pioneering work in fundamental mass spectrometry and life long achievements in ion physics and Jörg Hanrieder, Göteborg University, for his work in neuroproteomics, and implications of novel tools for imaging mass spectrometry.

 

 

 

 

 

 

 

 

2016
Hasse Karlsson, GU – Guld och Johan Malmström, LU – Silver
Motiveringar:
Hasse Karlsson, Göteborgs universitet tilldelas Berzeliusmedaljen i guld för sina pionjärinsatser inom glykomiken och Johan Malmström, Lunds universitet tilldelas Berzeliusmedaljen i silver för sitt arbete inom kvantitativ proteomik, vilket även innefattar framtagning av nya programvaror och verktyg för analys av masspektrometridata.

2015
Per Håkansson, UU – Guld och Janne Lehtiö, KI – Silver
Motiveringar:
Per Håkansson, Jonfysik, UU för  hans livslånga engagemang i utvecklingen av masspektrometri och dess applikationer.
Janne Lehtiö, Onkologi och patologi, KI som erhöll utmärkelsen för sin utveckling av masspektrometriska applikationer inom proteomiken.

2014
Jan Sjövall, KI – Guld