skip to Main Content

Arrhenius-plaketten

Svenska Kemistsamfundets Arrhenius-plakett instiftades 1960 till erinran om Samfundets mångårige medarbetare Svante Arrhenius och den första plaketten tilldelades Ragnar Ryhage 1962.

Arrhenius-plaketten utdelas årligen till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma.

Svante Arrhenius, född 1859 på Viks slott i Uppland. Studentexamen i Uppsala 1876, fil dr 1884, utlandstjänstgöringar inom fysikalisk kemi, laborator i fysik vid Stockholms Högskola 1891, professor 1895. Utvecklade den då kontroversiella elektrolytiska dissociationsteorin, som starkt bidrog till en omvälvning i den teoretiska kemin, och för vilken Arrhenius fick Nobelpriset 1903. Därtill arbeten inom immunokemi och kosmisk fysik, många läroböcker och populärvetenskapliga framställningar, samt insatser för den elektrokemiska industrin. Invald i en rad svenska och utländska vetenskapliga akademier, flera hedersutmärkelser. Föreståndare för den fysikaliskt-kemiska avdelningen av Vetenskapsakademiens Nobelinstitut från 1905 till sitt dödsår 1927. Ledamot av Kemistsamfundet från 1884, deltog flitigt i sammanträdena och med publikationer i Svensk Kemisk Tidskrift.