skip to Main Content

Gunnar Starck-medaljen

Gunnar Starck-medaljen (tidigare Pedagogmedaljen) Svenska Kemisamfundets medalj för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område, instiftades 1964 och kan utdelas varje år.  Pedagogmedaljen utdelades för första gången 1966 till den legendariske lektorn, fil dr Gunnar Starck (1880-1976). Till Gunnar Starcks 95-årsdag fick medaljen en helt ny utformning, med motiv från hans berömda undervisning med experiment. Efter hans frånfälle beslutades att medaljen skulle kallas Gunnar Starck-medaljen.

Gunnar Starck-medaljen är en belöning för framstående pedagogisk verksamhet på olika utbildningsnivåer, t ex. förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden.

Nomineringsblanketten finns i högerkolumnen här bredvid och är en WORD-fil. Spara ner filen på din dator. Nomineringar skickas in per mail till Agneta Sjögren. Nomineringar tas emot under hela året och ligger kvar under 3 år.

Nomineringsblankett (i Word)
Spara blanketten på din dator.