skip to Main Content

Herman Wold-medaljen

Herman Wold föddes i Norge år 1908. Som norrman blev han dock inte gammal; familjen Wold flyttade nämligen till Sverige 4 år därefter. Sin elementära skolutbildning fick Herman i Skara läroverk och efter studentexamen påbörjade han sina universitetsstudier i Stockholm. Där ägnade han sig åt matematik och matematisk statistik under ledning av Harald Cramér. Han disputerade för doktorsgraden 1938, vilket renderade honom en docentur vid Stockholms Högskola. Wold gjorde en snabb karriär och utnämndes till professor i statistik vid Uppsala universitet år 1942. Den tjänsten behöll han fram till 1970, då han flyttade till Göteborgs universitet. Där stannade han till sin pensionering fem år senare. Som pensionär återvände han till Uppsala universitet. Han avled 1992.