skip to Main Content

Torbern Bergman-medaljen

Medaljen instiftades av Analytiska sektionen 1967, till 200-årsminnet av Torbern Bergmans tillträde till professuren i kemi i Uppsala och för att hedra hans betydelse för den analytiska kemins utveckling i Sverige. Den första medaljören var Gerold Schwarzenbach, 1967.

Torbern Bergman-medaljen delas ut vid det internationella symposiet Analysdagarna som återkommande anordnas av Analytiska sektionen. Den tilldelas personer som gjort förtjänstfulla insatser inom den analytiska kemin.

Torbern Bergman, född 1735 utanför Mariestad. Kom till Uppsala 1752 och inledde filosofi- och teologistudier enligt föräldrarnas önskemål, men ägnade sig i hemlighet åt naturvetenskaperna. Linné imponerades av hans entomologiska kunskaper, och han fick låna sitt namn till fjärilen Phalaena Bergmaniana. Disputerade i astronomi och fysik 1758, vilket gav honom en docentur i fysik. Invald i Vetenskapsakademien 1764, utgav två år senare ”Physisk beskrifning över jordklotet”, som ansågs vara ett tekniskt litterärt mästerverk och översattes till flera språk. Han tillsattes, med endast ett kemiskt arbete bakom sig och efter ingripande av KVA-kanslern kronprins Gustav, på professuren i kemi vid Uppsala universitet 1767. Framstående i såväl undervisning som forskning, och hans bevarade korrespondens vittnar om talrika utlandskontakter. Han utvecklade egna tecken och tabeller för analys av kemiska reaktioner, och var den förste som skrev kemiska reaktionsformler. Utgav under sina senare år betydande arbeten i mineralogi, det sista verket utkom strax före hans död 1784.

In English

Tidigare medaljörer

Analytiska sektionen delar sedan 1967 ut Torbern Bergman medaljen till personer som gjort förtjänstfulla insatser inom den analytiska kemin.

Torbern Bergmanmedaljörer:

2018 Jonathan V. Sweedler
2016 Carol V. Robinson
2014 Allen J. Bard och Adam Heller
2012 Richard Zare
2010 Janusz Pawliszyn
2008 Barry Karger
2006 Franz Hillenkamp och
Michael Karas
2003 Csaba Horváth
2001 Fred W. McLafferty
1999 William R. Heineman
1996 James Jorgensen och
Stellan Hjertén

1993 Bruce Kowalski och Svante Wold
1990 John Knox
1987 James D. Winefordner
1985 Jaromir Ruzicka
1982 J. J. Kirkland
1979 Kai Siegbahn
1976 Alan Walsh
1973 Evan C. Horning
1971 Charles N. Reilly
1969 Anders Ringbom
1967 Gerold Schwarzenbach