skip to Main Content

Anna Sundström award 2019 till Elizabeth Polido Legaria, SLU

Anna Sundström award 2019 tilldelas Elizabeth Polido Legaria för hennes avhandling ”Nanotechnology for hydrometallurgy – Extraction and separation of rare earth elements by hydrid nanoadsorbents”, https://pub.epsilon.slu.se/15256/, arbetet är ett föredömligt exempel på hur oorganisk kemi kan bidra till ett hållbart fossilfritt samhälle.

Överlämnandet sker nu i veckan den 14 juni kl 11:00 vid Oorgandagarna i Umeå.

Program:


Elizabeth Polido Legaria

Lantanoider spelar en nyckelroll i omvandlingen till ett fossilfritt samhälle. De används i allt från vindkraftverk till energisnåla lampor. Behovet kommer att öka i framtiden och bättre metoder kommer att behövas för framställning vid gruvdrift och återvinning.

I sin avhandling undersöker Elizabeth Polido Legaria nya metoder. Hon har på ett förtjänstfullt sätt kombinerat traditionell komplexkemi med modern nanoteknologi och studerat detta med olika analystekniker.

Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist delar Sektionen för oorganisk kemi, Svenska Kemisamfundet, ut Anna Sundström award till den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi föregående år.