skip to Main Content

Arrhenius-plaketten 2020 till professor David Drew

David Drew
David Drew. Foto: Stockholm universitet

PRESSMEDDELANDE 2021-02-04

David Drew
David Drew.
Foto: Stockholm universitet

Onsdagen 24 februari kl 18:00 kommer David Drew, professor i biokemi vid Stockholms universitet, att få ta emot Arrhenius-plaketten från år 2020. I samband med detta kommer han att hålla en presentation om sin forskning.

David Drews presentation:

Unlocking the molecular basis for sugar transport

From molds to mammals, glucose is quantitatively the most important fuel source for life on earth. To utilize glucose, the sugar must first be taken up into our cells by the action of glucose (GLUT) transporters, which despite low binding affinities (Kd > 1mM) are capable of high specificity. Here, I will present the molecular basis of the GLUT transport cycle and highlight how an extracellular gate, with residues located far from the sugar binding site, is critical for the formation of the transition state and, thus, transport.

När?

24 februari kl 18:00, under årsmötet för Stockholmskretsen, Svenska Kemisamfundet. Följ presentationen via Zoom.

Arrhenius-plaketten har delats ut årligen sedan 1960 av Svenska Kemisamfundet, till minne av vetenskapsmannen Svante Arrhenius.

För mer information vänligen kontakta: Agneta Sjögren, kanslichef Svenska Kemisamfundet, agneta.sjogren@kemisamfundet.se; Tel: +46 (0) 70-811 52 60

Text: Erika Lindbom Sierakowiak