skip to Main Content

Berzeliusmedaljen 2019 till Anders Nordström, Umeå universitet

Anders Nordström
Medaljöverlämnandet

Svenska Masspektrometrisällskapet (SMSS) tilldelar silvermedaljen till Berzelius minne till Anders Nordström för hans bidrag till utvecklingen av den moderna metabolomikforskningen. Nordström är lektor vid Umeå universitet och biträdande director för Swedish Metabolomics Center. Han har varit aktiv samt bidragit inom olika delar av detta forskningsfält sedan början av sin karriär. Publiceringen av det humana genomet år 2000 var en startpunkt för utvecklingen av metabolomiken. För första gången blev det möjligt att använda genetik för att förstå frågeställningar om metabolism i ett övergripande perspektiv. Nordström var på rätt plats vid rätt tid.

Mellan 2000 och 2004 doktorerade han vid SLU i Umeå och lärde sig under sitt arbete kring växthormoner om de stora utmaningar som den moderna metabolomiken stod inför under de första åren. Det fanns då ingen kommersiell mjukvara för att kunna utvärdera data från metabolomikexperiment, och forskargrupperna inom fältet utvecklade egna program för det. En idag trivial sak, så som att jämföra 100 LC-MS-körningar, var ett stort problem som krävde mycket tid och utvecklingsarbete. Den första kommersiella mjukvaran för metabolomik kom inte förrän mot slutet av 00-talet. Ett viktigt genombrott för utvecklingen av kromatografiska separationer inom metabolomikstudier har varit HILIC och Nordström har lagt mycket energi på att utveckla och använda HILIC för en mätning av polära metaboliter. Personer som gett Nordström inspiration inom forskningen är Göran Sandberg vid SLU Umeå där Nordström doktorerade samt Gary Siuzdak vid Scripps Research Institute där Nordström var postdoktor 2004-2007. Gary Siuzdak har öppnat upp flera nya vägar inom metabolomiken och arbetar efter devisen att ett bra experiment inte skulle svara på en fråga utan istället ge tio nya frågor. En stor förebild är också Linus Pauling som engagerade sig för otroligt mycket mer än bara forskning och inte bara utmärktes med Nobelpriset i kemi utan även med Fredspriset.

Idag undersöker Nordström cancer och läkemedelsresistens. Han är övertygad att framtidens lösning för att bota cancer ligger i den metabola världen. SMSS säger Grattis och önskar Nordström att lycka till med detta arbete.

Medaljöverlämnandet sker vid SMSS Annual symposium den 12 mars kl 15:40.