skip to Main Content

De representerar Sverige i EOES2022

Under Sverigefinalen 29-30 januari utsågs de sex ungdomar som ska representera Sverige i EOES2022. Foto: Suheyla Demir.

Under helgen den 29-30 januari ägde Sverigefinalen rum i den naturvetenskapliga olympiaden European Olympiad of Experimental Science, EOES. Lördagen den 29 januari bjöds finalisterna på restaurang samt museibesök i Stockholm medan söndagen fylldes av intensivt laborerande.

Under helgen avgjordes det vilka sex ungdomar som ska representera Sverige i årets EOES, som äger rum i Tjeckien, mellan den 8-14 maj.

Nytt för i år var att varje elev endast endast tävlade inom ett ämne. Vinnarna kommer att delas in i två tremannalag med en ämnesrepresentant för biologi, en för fysik och en för kemi. Laguppställningen kommer att beslutas under ett träningsläger innan finalen i Tjeckien.

De representerar Sverige i EOES2022:

KEMI:
Maria Davidsson 
Sunnerbogymnasiet, Ljungby
Allan Ismail
Thoren Framtid, Växjö
BIOLOGI:
Rikard R Kristensson
Norra Real, Stockholm
Augusta Rampe
ProCivitas, Helsingborg
FYSIK:
Åke Amcoff
Södra Latins gymnasium, Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aron Salamon
Noblaskolan, Solna

I EOES tävlar högstadie- och gymnasieelever som är 16 år eller yngre mot varandra i tre deltävlingar där de ska lösa problem inom kemi, biologi respektive fysik. Varje deltagande land får delta med två tremannalag.

Förra året fick båda de svenska lagen bronsmedalj.

Brons för Sverige i EOES – Svenska Kemisamfundet