skip to Main Content

Färg en viktig källa till utsläpp av mikroplast

Foto: pressbild IVL.

En rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att färg utgör en betydande källa till mikroplast i Sverige.

Det är den första svenska studien som fokuserar specifikt på hur färg bidrar till mikroplast. Studien identifierar dessutom vilka sektorer som ligger bakom de största utsläppen. Husfärg, båtfärg (inklusive antifouling-färg) och industriell ytbehandling vid fordonstillverkning anses vara viktiga källor till mikroplastutsläpp.

Forskarna utvecklade en metod för att beräkna årliga utsläpp av mikroplast från färg i Sverige, specifikt inom byggnads- och den marina sektorn. Metoden baseras på faktorer som försäljningsmängd av färgen och emissionsfaktorer för olika faser av färgens livscykel. Utsläppen från husfärg uppskattas till 209–3 700 ton/år, och från båtfärg till 30–308 ton/år i Sverige. Dessa siffror är dock uppskattningar.

Om de högsta siffrorna stämmer så hamnar färg på andraplats efter bildäck när det gäller utsläpp av mikroplast.

Rapporten konstaterar att det kan vara svårt att minska utsläppen från färg jämfört med andra källor, eftersom färg ofta måste uppfylla tekniska krav för att skydda ytor från korrosion och slitage. Forskarna föreslår att ett sätt att minska utsläppen är att förbättra hanteringen av avfall.

Rapporten har tagits fram av IVL på uppdrag av Naturvårdsverket.

Läs mer och ladda ned rapporten här.