skip to Main Content

Kemisk Tidskrift ges ut av Svenska Kemisamfundet. Vårt uppdrag är att att främja kunskapen om och intresset för kemi. Ett av våra viktigaste verktyg är Kemisk Tidskrift. Därför är du som prenumererar också med och stärker kemins röst i Sverige. Bläddra lite så kommer du att upptäcka både snabba utblickar, opinionsbildande debattinlägg och vetenskaplig fördjupande artiklar.

Kemisk Tidskrift utkommer fyra gånger om året. Som företagsprenumerant får du alltid två exemplar av tidningen och dessutom vårt nyhetsbrev för blygsamma 1.145 kr/år (exkl moms)

Ge era anställda och besökare en möjlighet att enkelt hålla sig uppdaterade om vad som är på gång i kemins värld!

Företagsprenumeration på Kemisk Tidskrift

Beställare

Fakturaadress

Utskicksadress

Skickar